Facebook
ZnanyLekarz.pl

Publikacje naukowe, plakaty

Konferencja implantologów Ukrainy

Plakaty wykonane na IV-Wschodnioeuropejską Konferencję zorganizowaną przez Asocjacje Implantologów Ukrainy, LVIVБ 13,03.2009

ПЛАКАТИ  ВИКОНАНЕ НА IV- СХІДНОЕВРОПЕЙСКУ КОНФЕРЕНЦІЮ  ОРГАНІЗОВАНУ  АСОЦІАЦІЕЮ ІМПЛАНТОЛОГІВ УКРАЇНИ  , ЛВІВ ,  13.03.2009

Artykuły naukowe

Zastosowanie nowych technik szybkiego prototypowania do tworzenia modeli medycznych wykorzystywanych w implantologii stomatologicznej - doniesienie wstępne

Sztuka Implantologii Nr (1) 2008

dr. inż. Sławomir  Miechowicz , Katedra Konstrukcji Maszyn, Politechnika Rzeszowska

lek dent. Sergij Isaryk, Prywatny Gabinet Stomatologiczny, Bydgoszcz


Sposób wytwarzania szablonów chirurgicznych na modelach medycznych - doniesienie wstępne

Sztuka Implantologii nr 1 (7) 2009.

Lek. stom. Sergij Isaryk. Klinika Implantologii Stomatologicznej.

POBIERZ PDF


Techniki prototypowania w tworzeniu modeli medycznych wykorzystywanych w implantoprotetyce - doniesienie wstępne

Implantoprotetyka  nr 2 /2008

Pismo pod patronatem  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia  Implantologii Stomatologicznej, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego  oraz Instytutu Stomatologii  UJ


Applying of New Rapid Prototyping Techniques for Creating Dental Casts Being Used in Implantology Preliminary Report.

nr 2/2008

S. Isaryk, S. Mechnovich

POBIERZ PDF


The Way to Form the Surgicalroutines on the Clinical Models. The Initial Informations

nr 3/2009

S. Isaryk

POBIERZ PDF


Wybrane aspekty wytwarzania modeli medycznych dla potrzeb implantoprotetyki

Magazyn Stomatologiczny nr 5/2014

Ingrid Różyło-Kalinowska, Sergij Isaryk, Sławomir Miechowicz

POBIERZ PDF

List otwarty

Ruch międzynarodowy zawodowych stowarzyszeń implantologów na rzecz bezpłatnej implantacji kombatantom i weteranom drugiej wojny światowej pod hasłem „Jakość życia dla rodziców”.

25 czerwca 2010 r. w stolicy Ukrainy przeprowadzono bezprecedensową na skalę światową akcję implantacji stomatologicznej. 200 specjalistów w składzie 50 zespołów stomatologicznych przyjechało z całej Ukrainy, żeby wziąć udział w tym przedsięwzięciu. W ciągu jednego dnia w Głównym Szpitalu Wojskowym wykonano 73 zabiegi implantacji, w ramach których bezpłatnie wstawiono 289 implantów stomatologicznych. W ciągu jednego dnia 56 kombatantów II wojny światowej i „dzieci wojny” w wieku 70 do 93 lat otrzymało możliwość normalnie rozmawiać, uśmiechać się, żuć, ponieważ wszystkim wstawiono niezdejmowane protezy zębowe. Na 30 salach operacyjnych razem z dentystami pracowały 22 zespoły anestezjologów. Czytaj dalej...