Facebook
ZnanyLekarz.pl

Implantologia

Implantoprotetyka – Brak górnej lewej dwójki

BRAK GÓRNEJ LEWEJ DWÓJKI (2007 rok)

Estetyka uzupełnienia protetycznego odgrywa dużą rolę, ale największego znaczenia nabiera w przednim odcinku uzębienia. Aby uzyskać optymalny wynik estetyczny musi być przeprowadzona dokładna diagnoza i planowanie zabiegu oraz wykonanie protokołu wszczepienia, augmentacji kości ( uzupełnienie kości ) i protetycznego obciążenia implantu.

Implantoprotetyka – Brak dolnego trzonowca

BRAK DOLNEGO TRZONOWCA (2007 rok)

Brak pojedynczego trzonowca i jego stała, tradycyjna odbudowa protetyczna (most) zawsze wiąże się z oszlifowaniem dwóch sąsiadujących zębów – filarów, na których ten most ma się opierać. Odbudowa brakującego trzonowca może nastąpić też przez wykonanie protezy ruchomej (szkieletowej), ale wiąże się to z wielkim dyskomfortem, szczególnie u młodych pacjentów. Można uniknąć opiłowania zębów sąsiadujących i zdejmowanych protez, wykorzystując wszczepienie jednego lub dwóch implantów w miejsce brakującego zęba trzonowego.

Implanty – Brak górnych dwójek

BRAK GÓRNYCH DWÓJEK (2008  rok)

Implantoprotetyka – Stracona górna lewa jedynka

STRACONA GÓRNA LEWA JEDYNKA NA SKUTEK POWIKŁAŃ PO NIEPRAWIDŁOWYM LECZENIU KANAŁOWYM

Usunięcie dużej torbieli, korzenia zęba oraz odbudowa kości z odroczoną implantacją i odbudową protetyczną. Leczenie trwało około 1,5 roku (2009 rok). Młoda kobieta, lat 20, po kilkuletnich leczeniach kanałowych lewej górnej jedynki i nieudanej protetyce chciała naprawić uśmiech za pomocą implantu. Złamana jedynka górna, to są często spotykany błąd – wykonany za krótki wkład korzeniowo-koronowy. Na foto widać wkład k/k z koroną metalowo-ceramiczną. Ta korona z wkładem była wielokrotnie wklejana na cement przez lekarza prowadzącego. Na rtg. korzenia 21, okazało się, że kanał nie był wypełniony w ogóle, a z doniesienia pacjentki okazało się, że rok wcześniej był wykonany zabieg – resekcja wierzchołka korzenia zęba 21.

Stan uzębienia na pierwszej wizycie: widać tylko mały fragment korzenia. Reszta zarośnięta śluzówką. W projekcji wierzchołka widoczne zaczerwienie. Pacjentka skarży się na to, że od czasu do czasu w tym miejscu tworzy się większy obrzęk, bolesny przy nacisku, a czasami tworzy się też przetoka z której wycieka ropa… Na rtg. okazała się wielka zmiana okołowierzchołkowa w postaci torbieli o rozmiarach 1,5cm x 1,0cm

Po otwarciu płata okazało się , że zmiana na wierzchołku korzenia jest tak duża i rozległa , że wymaga  usunięcia  torbieli korzenia , a implantacja  natychmiastowa nie jest możliwa , bo praktycznie niema w tym miejscu kości.

Usunięcie torbieli i  korzenia za  pomocą technologii PJEZOSURGERY. Ta technologia zachowuje żywotność kości – nie ,,pałi ,,  jej  i tkanek dożywiających tą  kość. Piezosurgery to rewolucja w chirurgii kości. Maksymalna precyzja chirurgiczna, minimalne uszkodzenie tkanek twardych kości i miękkich – zachowanie naczyń krwionośnych, efekt kawitacji – maksymalna widoczność , oraz zabieg pozbawiony krwi.

Po usunięciu za pomocą pjezochirurgii torbieli i korzenia  oraz oczyszczeniu kości  zastosowano metodykę sterowanej regeneracji kości – odbudowę kości materiałem kości zastępczym Bio-Oss wymieszaną  z kością własną, pobraną z okolic zabiegu  i  zabezpieczono membraną Bio-Gide, pokrywającą pole zabiegu.

Po sterowanej regeneracji kości po 8 miesiącach widać, że kośc się odbudowała i możliwe było przeprowadzenie zabiegu implantacji.

 

7 implantów wszczepionych za pomocą szablonu chirurgicznego wykonanego według własnego patentu

Na 7 implantach osadzono 2 mosty metalowo-ceramiczne (2009 rok)

Więcej o moim patencie dowiesz się na stronie Patenty.

Implantoprotetyka – Usunięta jedyna z powodu złamania

Po wypadku na rowerze lewa jedyna usunięta z powodu złamania. Wykonano wszczepienie implantu w miejscu straconego zęba. Leczenie kanałowe prawej dwójki i jedynki oraz korony metalowo-ceramiczne na w/w siekacze i implant (2011 rok)

Utrzymanie całkowitej dolnej protezy na dwóch implantach

2006 rok

Bezzębie w żuchwie jest to utrata funkcji i estetyki narządu żucia. Wielki problem z utrzymaniem całkowitej dolnej protezy następuje przy zaniku kości i tkanek miękkich. Rehabilitacja implantoprotetyczna- implanty jednofazowe z zatrzaskami kulowymi są wyjątkowo odpowiednią formą terapii dla pacjentów w podeszłym wieku i dają szansę tym pacjentom na uzyskanie całkowitej stabilizacji dolnej protezy i przywrócenie utraconej funkcji i estetyk.

Odbudowa braku skrzydłowego na trzech implantach

Odbudowa braku skrzydłowego (braku kilku przedtrzonowych i trzonowych zębów) w szczęce na trzech implantach, rekonstrukcja kości materiałami kościozastępczymi (2008 rok).

Pierwszy etap leczenia: wykonanie koron ceramicznych na tlenku cyrkonu na uzębieniu górnej szczęki.

Następne postępowanie: po 3D diagnostyce, planowaniu i wykonaniu 3D modelu, implantacja trzech wszczepów w szczęce i sterowana regeneracją kości materiałem Bio-Os i Bio-Gide z odroczoną (6 miesięcy) odbudową implantoprotetyczną łączonymi koronami ceramicznymi na tlenku cyrkonu.

Odbudowa straconyn zębów przednich w szczęce na czterech implantach .

Odbudowa straconych zębów na tak długim odcinku za pomocą niezdejmowanych konstrukcji protetycznych mostów jest nie możliwa . Użytkowanie protez częściowych ruchomych jest nie komfortowe . W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest implantoprotetyka , a mianowicie wykonanie mostu na 4-rech implantach  ( 2016-2017 r.)

                  

Przed leczeniem implantoprotetycznym           Po wszczepieniu pierwszego implantu                Wszczepienie drugiego implantu

   

Trzeci implant                                                       Po wszczepieniu 4 implantów i  założeniu szwów