Facebook
ZnanyLekarz.pl

List otwarty


Ruch międzynarodowy zawodowych stowarzyszeń implantologów na rzecz
bezpłatnej implantacji kombatantom i weteranom drugiej wojny światowej
pod hasłem „Jakość życia dla rodziców”.
list_otwarty_grupowe

25 czerwca 2010 r. w stolicy Ukrainy przeprowadzono bezprecedensową na skalę światową akcję implantacji stomatologicznej. 200 specjalistów w składzie 50 zespołów stomatologicznych przyjechało z całej Ukrainy, żeby wziąć udział w tym przedsięwzięciu. W ciągu jednego dnia w Głównym Szpitalu Wojskowym wykonano 73 zabiegi implantacji, w ramach których bezpłatnie wstawiono 289 implantów stomatologicznych. W ciągu jednego dnia 56 kombatantów II wojny światowej i „dzieci wojny” w wieku 70 do 93 lat otrzymało możliwość normalnie rozmawiać, uśmiechać się, żuć, ponieważ wszystkim wstawiono niezdejmowane protezy zębowe. Na 30 salach operacyjnych razem z dentystami pracowały 22 zespoły anestezjologów.

Tylko my, stomatolodzy, wiemy, jak bardzo cierpią ludzie z powodu utraty zębów. Tylko my uświadamiamy sobie, że nie możemy wykonać doskonałych protez zębowych, szczególnie w przypadku szczęk bezzębnych. Tylko my wiemy, że żadne kleje nie przywrócą osobie, która korzysta z protez zdejmowanych, odczuwania prawdziwych zębów. Zębów, które nie wypadają, z którymi można jeść lub chociaż się uśmiechać. I chyba to właśnie my nie dostrzegli, że metodyka, wdrożona ponad 40 lat temu, mogła już dawno zmienić tę sytuację.

Niestety nie zmieniła. Chociaż jest mi bardzo przykro, ale mogę stwierdzić, że na ogół nasze społeczeństwo nie posiada informacji o tym przeznaczeniu implantacji. Przy tym nikt nie chce podjąć się misji oświatowej – ani telewizja, ani radio, ani gazety. Wszyscy uważają, że jest to zadanie wyłącznie dla reklamy. Reklama, z kolei, wszystko zepsuła, bo uczyniła implantację dobrem wyłącznie dla ludzi zamożnych, a przy tym tylko dla hollywoodzkiego uśmiechu.

Ten problem jest o wiele szerszy, ponieważ wielu ludzi nie uświadamia sobie, jak bardzo cierpią ich rodzice z powodu zdejmowanych protez. Przecież rodzice nie narzekają… No i po co im w tym wieku zęby?
Dlatego właśnie, uświadamiając sobie, że bodaj czy nie jedynym możliwym wariantem podwyższenia jakości życia ludzi bezzębnych jest wstawienie protez zębowych mocowanych na wewnątrzkostnych implantach tytanowych, oraz w celu rozpowszechnienia informacji o metodyce implantacji stomatologicznej jako jedynym sposobie kompleksowej rehabilitacji stomatologicznej ludzi starszych my, Stowarzyszenie Implantologów Ukrainy i Stowarzyszenie Dentystów Prywatnych Ukrainy, postanowiliśmy zorganizować Ogólnoukraińską akcję „Jakość życia dla rodziców” na rzecz bezpłatnej implantacji dla członków ukraińskich organizacji kombatantów i weteranów.

Wszyscy się przyzwyczaili, że udzielenie pomocy tym pozbawionym osłony socjalnej ludziom jest zadaniem państwa. Lecz nawet w tych nielicznych na dzień dzisiejszy krajach świata, gdzie implantacja stomatologiczna jest objęta programem socjalnym, pacjentom bez zębów wstawia się tylko dwa implanty do zamocowania protezy zdejmowanej. Stowarzyszenie Implantologów Ukrainy proponuje nowy standard społeczny dla osoby bezzębnej – cztery implanty i proteza niezdejmowana.
Być może, w przyszłości ten standard socjalny dla osób bezzębnych zostanie wprowadzony we wszystkich krajach. Przynajmniej musimy zrobić wszystko, żeby ludzie wiedzieli, po co istnieje implantacja stomatologiczna.

Cieszę się, że moja inicjatywa wykonania bezpłatnych zabiegów implantacji i protetyki dla członków organizacji kombatantów i weteranów znalazła wsparcie Ministerstwa Obrony, Ministerstwa Zdrowia oraz lekarzy-ochotników i producentów implantów. Już dziś możemy złożyć sprawozdanie z dwóch zakończonych etapów akcji – na Krymie oraz w stolicy Ukrainy Kijowie.

Pierwsze zabiegi bezpłatnego wstawienia implantów stomatologicznych wykonano dnia 26 kwietnia 2010 r. w Szpitalu Inwalidów Wojennych w Symferopolu przy wsparciu Ministra Zdrowa Republiki Autonomicznej Krymu. W ciągu jednego dnia lekarze-ochotnicy, członkowie Stowarzyszenia Implantologów Ukrainy Myron Uhryn, Jarosław Zablotskyy i ich zespoły wstawili 33 implanty według metody „Wszystko na czterech”. W Kijowie akcję przeprowadzono w Głównym Wojskowo-Medycznym odznaczonym Orderem Czenivonej Gwiazdy Centrum „Główny Szpital Wojskowo-Kliniczny”. Po uzyskaniu pozwoleń władz i kierownictwa Szpitala wyznaczyliśmy sobie cel – w ciągu dnia zrobić zabiegi chirurgiczne dla 100 pacjentów i wstawić 400 implantów. To, co na początku wydawało się najprostsze, okazało się najbardziej skomplikowane. Nie było chętnych. Zrobiliśmy ogłoszenie radiowe. Nawet obniżyliśmy granicę wiekową z 80 do 70 lat.

W wyniku podjętych działań w celu uzyskania bezpłatnej implantacji zgłosiło się 111 kombatantów. Wszystkim 111 w Centralnej Przychodni Wojskowej wykonano ortopantomogramy i przeprowadzono wstępną ocenę zgodności z warunkami udziału w akcji (całkowity brak zębów szczęki górnej i dolnej lub występowanie kilku zębów w dzielnicy frontalnej wymagających usunięcia). Wszyscy pacjenci zostali poinformowani o tym, czym jest implantacja stomatologiczna. Na pierwszym etapie około 20 pacjentów usłyszawszy, że chodzi o zabieg chirurgiczny, zrezygnowało z udziału w akcji. Na dalsze badania pozostało 90 osób. Skierowano ich do Szpitala, w którym wykonano fluorografię, badanie knwi z rozmazem, koagulogram, zbadano parametry biochemiczne krwi, EKG oraz zapewniono konsultację kardiologa lub internisty Głównego Szpitala Wojskowego.
Usłyszawszy, że wykonanie implantacji wymaga hospitalizacji, zrezygnowało jeszcze około 20 pacjentów. W wyniku badań wstępnych, z uwzględnieniem osób, którym odmówiono implantacji z powodu stwierdzonych przeciwwskazań, na leczenie szpitalne przyjęto 66 pacjentów, z których 10 nie dopuszczono do zabiegu chirurgicznego ze względu na problemy zdrowotne w przeddzień operacji. Wszyscy pacjenci pozostawali w szpitalu w ciągu sześciu dni.

Zabiegi wykonali lekarze-ochotnicy – wykwalifikowani ukraińscy implantolodzy z 22 regionów Ukrainy, pracujący w państwowych, prywatnych, wojskowych i uniwersyteckich klinikach dentystycznych. Wszyscy uczestnicy akcji korzystali z narzędzi i materiałów eksploatacyjnych nabytych na własny rachunek. Pracowało 50 zespołów, z których każdy składał się z czterech osób: chirurga, ortopedy i dwóch asystentów. Zespół wykonywał implantację stomatologiczną według jednego i tego samego protokołu: pod znieczuleniem miejscowym w przestrzeni międzymentalnej żuchwy i(lub) przestrzeni międzyzatokowej szczęki górnej lekarze wstawiali po cztery implanty z zamocowaniem na nich czasowych konstrukcji niezdejmowanych, których szablony zostały wykonane wcześniej.

Wszelkie koszty stałej protetyki pokryły Przychodnia Stomatologiczna Ministerstwa Obrony Ukrainy i Katedra Stomatologii Ortopedycznej Narodowego Uniwersytetu Medycznego im.A.Bohomolca oraz prywatne kliniki kijowskie. Obsługę prawną umów między lekarzami a pacjentami oraz szpitalem a organizacją społeczną zapewniło „Centrum prawa medycznego”. Wszelkie ryzyka medyczne pacjentów zostały ubezpieczone.

W celu zapewnienia wsparcia lekarzom-ochotnikom, którzy w ramach tego projektu byli gotowi do samodzielnego uregulowania wartości implantów, zwróciłem się do firm reprezentujących producentów implantów stomatologicznych na rynku ukraińskim z prośbą o bezpłatne przekazanie implantów w charakterze naszych partnerów. Na dzień dzisiejszy inicjatywę poparło 11 firm z różnych krajów świata oraz trzy firmy ukraińskie produkujące implanty stomatologiczne. Po 100 implantów i 100 abutmentów dostarczyły firmy Alpha-Synergy Group (implanty A.B.Denta), Alpha Bio, Biomet 3i, Projekcja (implanty Radix), Trinon, U-impl. Po 50 implantów i 50 abutmentów dostarczyły firmy Implife, Galit (implanty Leader) i Vitadent (implanty Vitaplant), oraz firma Straumann – 20 implantów i 20 abutmentów.
Swoją chęć zostania partnerami akcji zgłosiły także inne firmy, które dostarczyły bezpłatne medykamenty. Łączna liczba osób zaangażowanych, w tym przedstawicieli producentów implantów, pracowników Głównego Szpitala Wojskowego bezpośrednio uczestniczących w akcji, Przychodni Centralnej Ministerstwa Obrony Ukrainy oraz wolontariuszy wyniosła około 400.
Chciałbym osobiście podziękować kierownictwu Ministerstwa Obrony Ukrainy i Ministerstwa Zdrowia Ukrainy, wszystkim wojskowym i cywilnym, Ukraińcom i obcokrajowcom, którzy pomogli w realizacji tego projektu.
Nasza akcja „Jakość życia dla rodziców” będzie trwać cały rok i zakończy się 9 maja 2011 roku. Planujemy działania w całym kraju. Ministerstwo Obrony Ukrainy wydało pozwolenie na wykorzystanie swoich szpitali w miastach obwodowych. W niektórych regionach zostaną wykorzystane placówki Ministerstwa Zdrowia. W przededniu 9 maja 2011 roku w ciągu jednego dnia w jednym i tym samym czasie zostaną wykonane zabiegi implantacji stomatologicznej dla kombatantów i weteranów jednocześnie w stolicy i we wszystkich miastach obwodowych Ukrainy.
Na wrzesień 2010 roku zaplanowano akcję w Odessie, na październik – we Lwowie i Sewastopolu. W Szpitalach Floty Czarnomorskiej Ukrainy i Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej zaplanowano pierwszą akcję w formacie międzynarodowym, podczas której jednocześnie będą pracować zespoły specjalistów ukraińskich i rosyjskich.

Zainicjowaliśmy realizację analogicznego projektu za granicami Ukrainy w ramach ruchu międzynarodowego pod hasłem „Jakość życia dla rodziców”. W ramach tego ruchu za dwa lata, w przededniu 9 maja 2012 roku w jednym dniu i w jednym czasie chcielibyśmy wykonać zabiegi implantacji stomatologicznej dla kombatantów i weteranów w stolicach państw byłego ZSRR oraz innych krajów, które uczestniczyły w II wojnie światowej. Już otrzymaliśmy wstępne zgłoszenia udziału z Rosji, Gruzji, Izraelu i Polski. Planujemy, że w tym dniu dzięki telemaratonowi wszyscy zobaczymy emocje ludzi, którzy otrzymają nadzieję na nową jakość życia.
Zapraszam wszystkie społeczne organizacje stomatologiczne z całego świata, wszystkich chętnych dentystów prywatnych do poparcia naszej akcji i udziału w zainicjowanym przez nas ruchu międzynarodowym pod hasłem „Jakość życia dla rodziców”.
Faktycznie jest to jedyna możliwość udzielenia realnej pomocy tym kategoriom społeczeństwa, które w innych okolicznościach nie będą mogły jej uzyskać. Jest to skuteczny, nie mający równych sposób popularyzacji implantacji stomatologicznej.
Jest to unikatowa możliwość zawodowych kontaktów poza granicami swojej praktyki i aktywnego udziału w poważnym projekcie wspólnie z innymi specjalistami: implantologami ortopedami, anestezjologami.
Chętnie udostępnimy wszelkie materiały niezbędne do udziału w ruchu międzynarodowym.

O szczegółach dowiesz się pod numerem telefonu +38 067 411 50 10 oraz pod adresem elektronicznym klinika@zablotskyy.kiev.ua.