Facebook
ZnanyLekarz.pl

Implanty, Implantoprotetyka

Implantoprotetyka to dziedzina stomatologii składająca się z części chirurgicznej (wszczepienie implantu) oraz z części protetycznej czyli odbudowa zęba na implancie. Ten najbardziej zbliżony do fizjologicznego sposób odtwarzania utraconych zębów pozwala na wyeliminowanie dyskomfortu związanego z użytkowaniem ruchomych protez.

Implantoprotetyka to silnie rozwijająca się dziedzina od ponad 40 lat. Pozwala stworzyć doskonałe oparcie dla uzupełnień protetycznych, poprawiając znacząco kosmetykę i komfort w użytkowaniu.

Zalety leczenia implantoprotetycznego:

Postępowanie:

Leczenie implantoprotetyczne poprzedza profesjonalna diagnostyka na którą składa się:

Wszystko to pozwala lekarzowi dokonać wyboru właściwego systemu implantologicznego. Zabieg wszczepienia implantu wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, dzięki czemu jest całkowicie bezbolesny. Po odczekaniu czasu niezbędnego na wygojenie się implantu tj. 4 miesiące w żuchwie i 6 miesięcy w szczęce można przystąpić do części protetycznej zaplanowanej odpowiednio wcześniej.

Implanty pozwalają na odtworzenie:

 

 

Implanty jest to najnowocześniejsza metoda odbudowy brakujących zębów. Pozwala na uzupełnienie braku jednego, bądź wielu zębów bez konieczności stosowania ruchomej protezy dentystycznej, bądź oszlifowywania zębów sąsiednich, jak to się dzieje w przypadku mostów.

Implant to najprościej mówiąc rodzaj śruby o określonym kształcie i specjalnie przygotowanej powierzchni, która umieszczana jest w kości szczęki lub żuchwy w miejscu brakującego zęba. Na tej śrubie, która spełnia rolę korzenia mocuje się porcelanową koronę protetyczną. Zabieg wykonywany znieczuleniu miejscowym, więc jest całkowicie bezbolesny dla pacjenta. Trwa ok. 15-20 min w przypadku jednego implantu.

Implanty wykonywane są z tytanu, który jest metalem obojętnym dla tkanek ludzkich, co oznacza, że nie jest traktowany jako ciało obce i z upływem czasu zespala się z kością (tzw. proces osteointergracji), co przyczynia się do bardzo dobrego utrzymania.

Za pomocą implantów można odbudować konkretny brakujący ząb, bo jeśli jest ich większa ilość to można wykonać np. most oparty na dwóch lub trzech implantach. W przypadku bezzębia, bądź nielicznych pozostałych zębów w oparciu o minimum dwa implanty można wykonać protezy o znacznie lepszym utrzymaniu.

Wyróżniamy:

Możliwość zastosowanie konkretnego typu zależy od wielu czynników, między innymi stanu kości, grubości kości, rodzaju zęba, który będzie zastąpiony. Dlatego też nie należy za wszelką cenę kierować się chęcią posiadania takie samego implantu jak ma np. nasz znajomy, a zdać się na wybór lekarz, który najlepiej będzie wiedział jaki rodzaj i jaka  metodykę  zastosować  i w danej sytuacji.

I wizyta – zaplanowanie leczenia

Wywiad

Na tej wizycie lekarz – implantolog przeprowadza z pacjentem wywiad na temat stanu jego zdrowia, przyjmowanych leków, przebytych i obecnych chorób. Ma to na celu wykrycie ewentualnych przeciwwskazań do zabiegu.

Badanie warunków w jamie ustnej oraz omawia wstępnie plan leczenia.

W badaniu stomatologicznym lekarz ocenia ubytki próchnicowe, obecność kamienia nazębnego i korzeni zgorzelinowych, gdyż mogą być  one potencjalnym źródłem zakażenia.

Analiza zdjęć radiologicznych

Aby móc dobrze ocenić czy w danym miejscu może być zastosowany implant konieczne jest przeprowadzenie analizy warunków kostnych na podstawie zdjęcia pantomograficznego (pantomogram), bądź tomografii komputerowej (TK) . Lekarz ocenia czy ilość kości jest wystarczająca na wprowadzenie implantu. Jest to bardzo istotny element planowania leczenia, gdyż u osób starszych, bądź tych, które utraciły ząb bardzo dawno temu, ilość kości może okazać zbyt mała i uniemożliwić zastosowanie tego rodzaju leczenia.

W takich sytuacjach należy zastosować zabieg odbudowy kości. Można to uczynić za pomocą sterowanej regeneracji kości, przeszczepów fragmentu kości, bądź podniesieniem dna zatoki szczękowej (w przypadku górnych zębów bocznych).

Planowanie

Jeśli natomiast stan kości (ilość i jakość) jest zadowalająca i nie ma innych zdrowotnych przeciwwskazań do zabiegu implantacji lekarz dobiera odpowiednią długość i średnicę implantu na podstawie danych z wcześniej przeprowadzonego badania. Gdy zabieg będzie obejmował umieszczenie więcej niż jednego implantu dodatkowo określana jest ich ilość i rozmieszczenie w jamie ustnej- planowanie pozycjonowania . Na rozmieszczenie wszczepów wpływa rodzaj późniejszej odbudowy protetycznej, którymi mogą być: korony, mosty, protezy. Nazywamy to planowaniem protetyczno-chirurgicznym .

Wizyta ta jest jednym z ostatnich momentów kiedy pacjent ma możliwość zadania nurtujących go pytań, rozwiania swoich wątpliwości. Implanty są kosztownym rozwiązaniem dlatego zawsze warto taką decyzję podejmować z pełną świadomością metody wykonania i ewentualnych powikłań, a w szczególności możliwości innych rozwiązań protetycznych. Wizyta kończy się otrzymaniem planu leczenie wraz w wstępnym kosztorysem.

Bardzo ważne na etapie planowania wykorzystać TK i wykonane na postawie TK modele medyczne w technologiach 3D oraz wykonać na tych modelach szablon chirurgiczny stosując opatentowaną metodę ( więcej na naszej stronie w dziale patenty , publikacje )

II wizyta – wszczepienie implantu

  1. znieczulenie miejsca zabiegowego – jest to znieczulenie miejscowe, co oznacza, że pacjent zachowuje pełną świadomość oraz możliwość ruchu
  2. zacięcie dziąsła w miejscu po utraconym zębie
  3. za pomocą specjalnych wierteł kość jest nawiercana w celu przygotowania przestrzeni w kształcie wprowadzanego implantu
  4. kontrola prawidłowości opracowanego otworu
  5. umieszczenie implantu i sprawdzenie jego stabilności
  6. zaszycie rany (szwy powinny być zdjęte po 14 dniach)
  7. wykonanie zdjęcia RTG w celu kontroli wprowadzonego implantu

W zależności od zastosowanego rodzaju implantu albo pozostaje on całkowicie przykryty błoną śluzową i na żadna jego część nie jest widoczna w jamie ustnej, albo górna część implantu w postaci małej śruby wystaje minimalnie ponad błonę śluzową.

Pacjent przez czas do momentu założenia korony na wszczepiony implant może bez problemów użytkować swoje dotychczasowe uzupełnienie protetyczne, bądź uzupełnienie tymczasowe wykonane przed implantacją.

Od momentu implantacji rozpoczyna się proces łączenia tkanki kostnej z implantem, który nazywany jest osteointegracją. W wyniku tego zjawiska implant uzyskuje stabilność i umocowanie pozwalające na założenie korony protetycznej. Czas potrzebny na zespolenie się implantu z kością wynosi około 6 miesięcy w szczęce i około 3 miesięcy w żuchwie. Różnica czasowa spowodowana jest odmienną budową kości szczęki i żuchwy.

III wizyta – przygotowanie implantu do założenia korony protetycznej

Po upływie czasu przeznaczonego na osteointegrację (4-6 miesięcy) pacjent zgłasza się na wizytę w celu odsłonięcia implantu.

Chirurg znieczula miejsce, gdzie implant został wprowadzony, następnie nacina błonę śluzową położoną bezpośrednio nad wszczepem.

Kolejnym krokiem jest umieszczenie tak zwanej śruby gojącej, której zadaniem jest ułatwienie gojenia się błony śluzowej otaczającej implant oraz modelowanie dziąsła, tak by po założeniu korony protetycznej uzyskać zadowalający efekt estetyczny (okres gojenia wynosi 14 dni).

Pacjent w dalszym ciągu może użytkować uzupełnienie protetyczne lub tymczasowe noszone do tej pory.

IV wizyta

Przebieg wizyty zależy od liczby i rodzaju wszczepionych implantów, dlatego przedstawimy najczęstszy przypadek, czyli pojedynczy implant z koroną porcelanową.

Stomatolog pobiera wycisk, odwzorowujący stan podłoża, który następnie wysyłany jest do laboratorium protetycznego. Na jego podstawie zostanie dopasowany lub  wykonany tzw. łącznik – wkręcany do implantu i łączący go z koroną porcelanową.

Ostatnią czynnością jest dobranie kolory przyszłej korony przez lekarza i pacjenta.

V wizyta

Wykonany w laboratorium protetycznym łącznik przykręcany jest do implantu.

Po sprawdzeniu stabilności połączenia łącznika z implantem lekarz protetyk mocuje koronę protetyczną.

Dentysta udziela pacjentowi wskazań dotyczących higieny oraz wizyt kontrolnych.

Przeciwwskazania do leczenia implantoptotetycznego dzielimy na:

Bezwzględne

które nie pozwalają na wykonanie zabiegu implantacji:

Względne

które pozwalają na wykonanie zabiegu pod pewnymi warunkami:

Czasowe

po ustąpieniu których zabieg można wykonać:

Aby jednak uzyskać pełny obraz sytuacji lekarz musi porozmawiać z pacjentem, obejrzeć stan jamy ustnej oraz wykonać zdjęcia rentgenowskie. Dopiero na tej podstawie będzie mógł faktycznie stwierdzić czy pacjent może zostać poddany zabiegowi implantacji.

 

Planowanie

Implantologia wymaga dokładnej analizy warunków w jamie ustnej. Analizę taką wykonuje stomatolog na podstawie badania klinicznego i oceny zdjęcia RTG,  tomografii komputerowej (TK), 3D Modeli Medycznych. Zanim wprowadzimy Twój implant, najpierw podczas indywidualnych konsultacji zaplanujemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. Nasze planowanie polega też na 3D diagnostyce ( pacz  artykuły naukowe i patent ), tworzeniu szablonów chirurgicznych i protetycznych  co daje zmniejszyć ryzyko niepowodzenia i podnieść jakość naszej pracy.

Wprowadzenie implantu- zabieg

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, co sprawia, że jest w pełni bezbolesny. Wprowadzenie jednego implantu trwa ok. 20-60 minut. Po zabiegu  wszczepienia implantu pacjent czeka na koronę od 4-6 miesięcy.

Korona na Implancie

Po 6  miesiącach – po zintegrowaniu   się implantu z kością następuje kolejny etap prac, czyli  otwarcie implantu, wycisk i wykonanie przez technika dentystycznego w laboratorium korony Twojego zęba. Podczas pracy z technikiem ustalane są: kształt korony, głębia koloru i zdolność odbijania światła, żeby wiernie odzwierciedlić naturalny ząb.

Korony z tlenku cyrkonu są wynikiem nowatorskiej  technologii. Implanty z koronami z cyrkonu są wyjątkowo estetyczne i trwałe. Światło przechodzące przez taką koronę odbija się podobnie jak od naturalnego zęba, dlatego efekt estetyczny jest wyjątkowy. Korony cyrkonowe to najlepsza w chwili obecnej technologia wykonywania koron. Otrzymujesz to co najlepsze.

 

Na implantach mogą  być i korony lub mosty metalowo-ceramiczne.

 

 

Po więcej informacji zapraszam do działu Artykuły prasowe, gdzie znajdują się artykuły mojego autorstwa: m.in. „Ile kosztuje implant?”, „Implanty krok po kroku”, „Komfort pacjenta”.

 

 

Cennik – implanty, implantoprotetyka

UsługaCena
Wszczepienie implantu (Alpha-Bio, AB , Mis)3000-3500 zł
Korona na implancie lana , licowana porcelaną z łącznikiem tytanowym1600 zł
Korona na implancie na podbudowie z tlenku cyrkonu na łączniku tytanowym2400 zł
Korona na implancie na podbudowie z tlenku cyrkonu na łączniku cyrkonowym3000 zł
Podniesienie dna zatoki metoda zamkniętą1000-2000 zł
Podniesienie dna zatoki metodą otwartą3000 zł
Przyszczep autogennego bloczka kostnego, ringotechnika, sterowana regeneracja kości, plastyka dziąsłado uzgodnienia
Wykonanie obróbki danych z TK DAICOM w STL do tworzenia 3D modeli medycznych i szablonów chirurgicznych500-1000 zł