Facebook
ZnanyLekarz.pl

Wykłady na kongresach i konferencjach naukowych

Wykład na Konferencji naukowej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS)

Poznań 05.07.2008

POBIERZ PREZENTACJĘ

Dwa wykłady – warsztaty: Sposób wytwarzania szablonów chirurgicznych

dwie grupy lekarzy po 10 osób

St. Lamberd , Austria , zorganizowane z firmą  WITT, luty  2009.

Wykład - Sposób wytwarzania szablonów chirurgicznych

Akademia Medyczna (Alma Mater ) w Iwano-Frankiwsku, Ukraina, marzec  2009

Sposób wytwarzania szablonów chirurgicznych na modelach medycznych przy użyciu technik szybkiego prototypownia

Wisła 2009, Międzynarodowy Kongres Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI.

POBIERZ PREZENTACJĘ

Implantologia nie jest trudna.

Metoda wykonania uniwersalnych szablonów chirurgicznych na 3D modelach. Sposób własny. Doniesienie wstępne.

Lek. den. Sergij Isaryk, Klinika Implantologii Stomatologicznej, Bydgoszcz.

Wiosenne Podlaskie Spotkanie Stomatologiczne 19-21.05.2011, Białystok.

POBIERZ PREZENTACJĘ