Facebook
ZnanyLekarz.pl

Nasz Zespół

Lekarz stomatolog Sergij Isaryk

Lekarz stomatolog Sergij Isaryk

Lekarz – stomatolog Sergij Isaryk  skończył studia w  Iwano – Frankiwskim  Instytucie  Medycznym na Ukrainie w 1986 roku. Po studiach odbywał  roczną praktykę  – staż podyplomowy w poliklinice stomatologicznej m. Lugańsk  na Ukrainie. Na studiach  od 1981 -1986 rok i  na stażu podyplomowym zarejestrował i wprowadził  4 propozycje racjonalizatorskie, występował na  studenckich konferencjach naukowych, miał publikacje w czasopismach studenckich .W 1987 roku  po stażu zdał  państwowy egzamin  w Donieckim Instytucie podwyższenia kwalifikacji lekarskich i uzyskał prawo do wykonywania zawodu stomatologa  samodzielnie. Od 1987 r.  do 1991r.  pracował jako lekarz- stomatolog w drukarni państwowej m. Lubańska. Od 1994 roku przebywa w RP , a w 1995 roku odbywał staż  stomatologiczny  w przychodni Bartodzieje  przy ul. Koszalińskiej w Bydgoszczy. Od 1996 roku  otrzymał od NIL prawo wykonywanie zawodu lekarza-stomatologa  na terenie RP samodzielnie. W 1998 r. po zdanym egzaminie języka polskiego otrzymał prawo wykonywania zawodu i praktyki prywatnej na terenie RP bezterminowo. W latach  1997 -1998 pracował w przychodni stomatologicznej spółki lekarzy SANITAS  w Bydgoszczy. Od 1999 roku prowadził prywatną praktykę stomatologiczną  w gabinecie zlokalizowanym w Fabryce  Form  Metalowych FORMET. Od 2008 roku do czasu obecnego  prowadzi prywatną  klinikę implantologiczną zlokalizowaną  przy ul. Grenadierów 4 w Bydgoszczy. Jest autorem wynalazku „Sposób wytwarzania szablonu chirurgicznego” zgłoszonego w 2009 roku, autorem licznych publikacji w czasopismach stomatologicznych Ukrainy i Polski. Wygłosił kilka wystąpień  z doniesieniami naukowymi na międzynarodowych kongresach i konferencjach w 2008, 2009 , 2011 roku. Jest członkiem Asocjacji Implantologów Ukrainy , członkiem Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego  ( PSI ) i  członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej ( OSIS ), oraz członkiem polskiego wydziału  międzynarodowej asocjacji ortodontów IAO. Uczestnik dziesiątków naukowych międzynarodowych i krajowych kongresów, szkoleń, kursów  oraz  konferencji.